นพ.วิศิษฐ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมเปิดโครงการ “Air Force Share For Lifeกองทัพอากาศร่วมแบ่งปันชีวิต”

C-200129011098