เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามมหาราช ประจำปี 2563

C-200118005075