นายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ การก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127

C-200119008042