สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม Run To Help, Run For Australia รายได้สมทบทุนเพื่อแก้ไขวิกฤตไฟป่าออสเตรเลียผ่านสภากาชาดออสเตรเลีย
Run For Australiaสมทบทุนเพื่อแก้ไขวิกฤตไฟป่าออสเตรเลียผ่านสภากาชาดออสเตรเลีย

C-200116022058