พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อให้ประชาชนป้องกันหมอกควันและฝุ่นละออง
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

C-200116020008
C-200116023125