นายกฤษณะ อินทร์คง ประสบอุบัติเหตุสมองตายแต่หัวใจยังปกติ ญาติหารือบริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น