ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดกิจกรรมรวมพลังวิ่งระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียมอบให้แก่สภากาชาดไทย

วิ่งระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียมอบให้แก่สภากาชาดไทย