นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563