นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

91