ศูนย์บริการโลหิตฯ ขยายเวลารองรับผู้บริจาคโลหิต ปรับเวลาทำการใหม่
จันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 07.30 – 19.30 น.เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30 – 15.30 น.
ศูนย์บริการโลหิตฯ ขยายเวลารองรับผู้บริจาคโลหิต ปรับเวลาทำการใหม่