ผวจ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ “กาชาดและไหม” ประจำปี 2563
“กาชาดและไหม” ประจำปี 2563