นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เดินทางไปศูนย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กจมน้ำบริเวณชายหาดนราทัศน์
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เดินทางไปศูนย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กจมน้ำบริเวณชายหาดนราทัศน์

C-200113020034