นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้านที่ถูกเพลิงไหม้บ้าน
(8)C-200113004112