เลขาธิการฯ เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4