หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ รพ.จุฬาฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงานสูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”
งานสูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”