บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโลโลยี 5G ในโครงการ Home Health Care ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโลโลยี 5G ให้แก่ รพ.จุฬาฯ