บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
(18)C-200109021050