เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่
เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค