เชิญร่วมงานกาชาดและของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ -15 มกราคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
านกาชาดและของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจำปี 2563

(6)C-200109005001