สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ บริการฝังเข็มรักษาโรคฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

C-200107009167