เชิญชวนร่วมโครงการทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปี “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ”
ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ