รพ.จุฬาฯ ร่วมจัดเสวนาสูงวัยใส่ใจไม่ล้มไม่พรุน และกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มและโรคกระดูกพรุน
รพ.จุฬาฯ ร่วมจัดเสวนาสูงวัยใส่ใจไม่ล้มไม่พรุน

C-191231040058