นวัตกรรมถุงพลาสติกใส่เศษอาหารย่อยสลายได้ นำร่องใช้ในงานกาชาด ประจำปี 2562
งานกาชาด ประจำปี 2562