นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติฯ
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

C-200101009090
Share