นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบบ้านกาชาด

C-200101009081
Share