บมจ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย
หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

C-200105004014
C-200106005105
C-200106011067
C-200106040035
C-200106762009