รพ.หัวเฉียวร่วมกับสภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดวิกฤติสภาวะขาดแคลนโลหิต
สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

C-191227008010