เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี*
วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี

C-191227012162