ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ปีที่ 12
พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต