“โอวัลติน” ไอเท็มฮิตประจำงานกาชาด ประจำปี 2562
“โอวัลติน” ไอเท็มฮิตประจำงานกาชาด