นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา
ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ