นายก อบจ.สมุทรสาคร นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสมุทรสาคร
โลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด