สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ สภากาชาดไทย*
ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335