บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชั่น มอบรายได้วิ่งเพื่อสุขภาพ “ช่อง 8 ใครๆ ก็ RUN” Colorful In Park แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ
วิ่งเพื่อสุขภาพ รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ