นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้ เค้กปีใหม่ 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก เปิดโครงการผลิตและจำหน่ายคุกกี้