นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ ร่วมรับของรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาด งานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2563
นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ ร่วมรับของรางวัล