ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนทำดีรับปีใหม่ บริจาคโลหิตส่งท้ายปี “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ”
ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ

(8)C-191225014029

C-191225008110
25