จ.อุบลราชธานี เตรียมจัดงานกาชาด ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.-5 ม.ค.นี้
จ.อุบลราชธานี เตรียมจัดงานกาชาด