บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ ในงานกาชาด ประจำปี 2563 ณ สวนลุมพินี
งานกาชาด ประจำปี 2563