นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน