ข่าวประชาสัมพันธ์ June 17, 2024

รัฐบาลเตรียมจัดโครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 CC เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

รัฐบาลเตรียมจัดโครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 CC เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

รัฐบาลเตรียมจัดโครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 CC เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย สำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6

ชวนบริจาคโลหิต ฉลองครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาค โลหิตโลก

ชวนบริจาคโลหิต ฉลองครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาค โลหิตโลก

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนบริจาคโลหิตฉลองครบรอบ 20 ปี วันผู้บริจาค โลหิตโลก 14 มิถุนายน พร้อมรับเสื้อยืดรุ่นพิเศษแทนคำขอบคุณ ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ และเครือข่ายรับบริจาคโลหิต จนถึง 14 มิ.ย. 67 นี้

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี และ นายอำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ

สนง.บริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ส่งมอบบ้าน โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในกลุ่มเปราะบาง ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

พญ.กานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท และผลิตภัณฑ์ BOOM iZ เพื่อมอบให้กับโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จาก บจก. ดิไอคอนกรุ๊ป ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ ในงานกาชาด ประจำปี 2566

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ ในงานกาชาด ประจำปี 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาด ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย (ครั้งที่ 353)

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย (ครั้งที่ 353)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 353 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

Go Top