ข่าวประชาสัมพันธ์ November 10, 2023

เปิดร้านขายสลากกาชาดออนไลน์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

เปิดร้านขายสลากกาชาดออนไลน์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

สภากาชาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดร้านขายสลากกาชาดออนไลน์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ผู้ที่สนใจทำบุญพร้อมลุ้นโชค สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://www.redcrossfair.com ธรรมศาสตร์กาชาด 2566

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์สูจิบัตรและแผ่นพับแผนผังงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 รับมอบ ที่สำนักงานจัดหารายได้

Go Top