ข่าวประชาสัมพันธ์ November 1, 2023

มอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

มอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

คุณภัทรา ศิลาอ่อน มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ให้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์, ประเวศ วุฒิไรวา และ เกษสุดา ไรวา ร่วมในพิธีด้วย ที่โรงพยาบาลศิริราช

มอบเงินบริจาค ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

มอบเงินบริจาค ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงิน จำนวน 180,000 บาท จาก ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบกองทุน กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 50 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 51 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช

งานประมูลการกุศล“The Iconic Treasure 2023”

งานประมูลการกุศล“The Iconic Treasure 2023”

บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น จัดงานประมูลการกุศล “The Iconic Treasure 2023” เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี”

เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย “เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี”

เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย “เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย “เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี จำนวน 1 ล้านโดส ร่วมมือ ร่วมใจ หญิงไทยปลอดมะเร็งปากมดลูก” กำหนด เป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในหญิงอายุระหว่าง 11-20 ปี โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในงาน ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Go Top