ข่าวประชาสัมพันธ์ September 27, 2023

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ จากกองทุน Index เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมี ดร.พิศิษฐ์-กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ และคุณขันทอง อุดมมหันติสุข เพื่อสร้างอาคาร รพ.รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี พล.ต.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

เสวนาในกิจกรรม “รณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตา”

เสวนาในกิจกรรม “รณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตา”

นพ.ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา รพ.จุฬาภรณ์ฯ นพ.ประธาน ปิยสุนทร และ พญ.ณัฐมน ศศิประภา แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา ร่วมเสวนาในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตาภายใต้แคมเปญ “SIGHT STORY” ณ รพ.จุฬาภรณ์ฯ

รพ.จุฬาภรณ์ฯ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

รพ.จุฬาภรณ์ฯ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

รพ.จุฬาภรณ์ฯ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่วัดหนองเดิ่น ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เนื่องในโอกาสวันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและเจ้าฟ้าทหารเรือผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ

รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มทุนประกันภัยรวม 4 ล้านบาท จาก บ.ไทยประกันชีวิต เพื่อให้ความคุ้มครองทีมปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บอวัยวะจากผู้บริจาคในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

มินิคอนเสิร์ตการกุศล “Love Healing Eyes” The Charity Concert

มินิคอนเสิร์ตการกุศล “Love Healing Eyes” The Charity Concert

คุณฐาพร เดชประดิยุทธ์ วินมูน จัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล “Love Healing Eyes” The Charity Concert ให้กับ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ที่ต้องการเปลี่ยนกระจกตา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ วันที่ 23 ก.ย.66 เวลา 13.30 -16.30 น.

รับมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วย ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

รับมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วย ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ รับมอบ ทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ จาก บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

บทความเรื่อง : Run for Blood – วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย 2023

บทความเรื่อง : Run for Blood – วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย 2023

คอลัมน์ : พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : Run for Blood – วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย 2023

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ อ.พังโคน จ.สกลนคร

โครงการ “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต”

โครงการ “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต”

ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ตามโครงการ “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต”

Go Top