ข่าวประชาสัมพันธ์ April 19, 2023

งานวันอนามัยโลก ประจำปี 2566

งานวันอนามัยโลก ประจำปี 2566

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดงานวันอนามัยโลก ประจำปี 2566

รพ.ศิริราช จัดงาน “Thailand World Delirium Awareness Day 2023”

รพ.ศิริราช จัดงาน “Thailand World Delirium Awareness Day 2023”

รพ.ศิริราช จัดงาน “Thailand World Delirium Awareness Day 2023” เพื่อรณรงค์ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน

ศูนย์จีโนมติดตามข้อมูลจากจีเสส (GISAID) รวบรวมการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

ศูนย์จีโนมติดตามข้อมูลจากจีเสส (GISAID) รวบรวมการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

ศ.เกียรติคุณวสันต์ จันทราทิตย์ กล่าวถึงศูนย์จีโนมติดตามข้อมูลจากจีเสส (GISAID) รวบรวมการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รับมอบเงินบริจาคจาก คุณสู-เหวิ่น เจิ่ง เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

รพ.รามาธิบดี ชวนอ่านเรื่องราวผู้มีภาวะสมองเสื่อม

รพ.รามาธิบดี ชวนอ่านเรื่องราวผู้มีภาวะสมองเสื่อม

รพ.รามาธิบดี ชวนอ่านเรื่องราวความรัก 12 ครอบครัว ที่มีสมาชิกเป็นผู้มีภาวะสมองเสื่อม ผ่านทางเว็บไซต์ com

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสบทบทุนศิริราชมูลนิธิ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสบทบทุนศิริราชมูลนิธิ

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รับมอบเงินบริจาคจาก คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสบทบทุนศิริราชมูลนิธิ

รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เพื่อสมทบทุนในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน Urology

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน Urology

คุณวินัย วีระภุชงค์ รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล เพื่อสมทบทุน Urology หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

รพ.เจ้าพระยา ร่วมบริจาคโลหิต

รพ.เจ้าพระยา ร่วมบริจาคโลหิต

รพ.เจ้าพระยา ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วย รพ.ศิริราช

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจำปี 2566

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจำปี 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจำปี 2566 ณ รพ.ศิริราช

Go Top