ข่าวประชาสัมพันธ์ December 27, 2022

ทรงถวายแจกันดอกไม้

ทรงถวายแจกันดอกไม้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ ทรงถวายแจกันดอกไม้สดและพระรอดวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอรซึ่ม

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอรซึ่ม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร.วากากุวะ โยชิทาเกะ พร้อมด้วยผู้บริหาร บจก. ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอรซึ่ม เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำดื่ม และอาหารว่างแจกให้แก่ประชาชน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำดื่ม และอาหารว่างแจกให้แก่ประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาพระราชทานนำอาหารพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างมาแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์ และประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ที่ รพ.จุฬาฯ

Go Top