ข่าวประชาสัมพันธ์ November 7, 2022

งานแถลงข่าว “ศิริราช” เปิดตัววินิจฉัยภาวะดื้อต่อโบทูลินัมท็อกซินแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์

งานแถลงข่าว “ศิริราช” เปิดตัววินิจฉัยภาวะดื้อต่อโบทูลินัมท็อกซินแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ศิริราช” เปิดตัววินิจฉัยภาวะดื้อต่อโบทูลินัมท็อกซินแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์  

Go Top