ข่าวประชาสัมพันธ์ September 12, 2022

การเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของ Palliative Careฯ”

การเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของ Palliative Careฯ”

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของ Palliative Care สำหรับการสร้างบริการทางการแพทย์ให้สมบูรณ์ของประเทศไทย” ณ รพ.คูน ในวันศุกร์ที่ 9 ก.ย.65

บทความเรื่อง “ซอยอรุณมักกินนอน”

บทความเรื่อง “ซอยอรุณมักกินนอน”

คอลัมน์ : มองบ้านมองเมือง หัวข้อเรื่อง : ซอยอรุณมักกินนอน

โครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านฯ”

โครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านฯ”

บจก. เต็ด ตรา แพ้ค จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิดโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพณิชย์ มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

การประชุมสมัชชาแห่งชาติของสภากาชาดเวียดนาม

การประชุมสมัชชาแห่งชาติของสภากาชาดเวียดนาม

นายเตช บุนนาค ร่วมการประชุมสมัชชาแห่งชาติของสภากาชาดเวียดนาม ครั้งที่ 11 ที่กรุงฮานอย

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ จังหวัดกระบี่

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ จังหวัดกระบี่

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดมาร่วมเยี่ยมชม

บทความ : วิจัยพบสาร “ไซโตไคน์” บ่งชี้ “ข้อเสื่อม”  “วิตามินดี+วิตามินอี” ช่วยเสริมลดอักเสบ

บทความ : วิจัยพบสาร “ไซโตไคน์” บ่งชี้ “ข้อเสื่อม” “วิตามินดี+วิตามินอี” ช่วยเสริมลดอักเสบ

บทความ : วิจัยพบสาร “ไซโตไคน์” บ่งชี้ “ข้อเสื่อม” “วิตามินดี+วิตามินอี” ช่วยเสริมลดอักเสบ

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย  

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

Go Top