ข่าวประชาสัมพันธ์ September 7, 2022

โครงการ”บ้านร่วมทางฝัน 6″

โครงการ”บ้านร่วมทางฝัน 6″

ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ จัดพิธีลงนามสนับสนุนโครงการบ้าน ร่วมทางฝัน 6 ด้วยการสร้างบ้านและนำมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือโรงพยาบาล

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด  ภาค 12 จ.ตรัง

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 จ.ตรัง

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รมช.กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564

เปิด“ศูนย์โปรตอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ”

เปิด“ศูนย์โปรตอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ศูนย์โปรตอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ” ณ โถงอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 346

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 346

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 346 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย  

Go Top