ข่าวประชาสัมพันธ์ August 11, 2022

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “มหิดลบำเพ็ญ” ณ รพ.ศิริราช

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “มหิดลบำเพ็ญ” ณ รพ.ศิริราช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “มหิดลบำเพ็ญ” ณ รพ.ศิริราช

บทความเรื่อง “แม่ แน่ไม่เกี่ยงโควิด เปลี่ยนเป็นหมอ ยากก็เป็นได้เพื่อลูก”

บทความเรื่อง “แม่ แน่ไม่เกี่ยงโควิด เปลี่ยนเป็นหมอ ยากก็เป็นได้เพื่อลูก”

บทความเรื่อง “แม่ แน่ไม่เกี่ยงโควิด เปลี่ยนเป็นหมอ ยากก็เป็นได้เพื่อลูก”

มอบเงินให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

มอบเงินให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย มอบเงินให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

งานแถลงข่าว “เปิดตัวโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพ”

งานแถลงข่าว “เปิดตัวโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพ”

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำรายได้มอบให้แต่ละองค์กร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Go Top